29/05-05/06/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 96
2 Xin ơn bình an 126
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 88
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 76
5 Xin cho có con cái 18
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 69
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 14
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 32
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 59
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 84
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 95
12 Xin cho trả được hết nợ nần 49
13 Xin cho đòi được nợ 15
14 Xin cho được đi đường bình an 40
15 Xin cầu cho các linh hồn 83
16 Xin cho được ơn chết lành 27
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 55
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 43
19 Xin cho có việc làm 47
20 Xin ơn chữa lành 46
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 50
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 22
23 Xin sinh nở được bình an 6
STT TẠ ƠN 1240
1 Tạ ơn đã được như ý 39
2 Tạ ơn vì được bình an 74
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 29
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 30
5 Tạ ơn vì đã có con 4
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 20
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 6
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 7
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 8
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 26
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 22
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 7
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 17
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 11
15 Tạ ơn vì có việc làm 18
16 Tạ ơn vì được chữa lành 16
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 15
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 3
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 1
    353
  Tổng 1593