14/05-21/05/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 159
2 Xin ơn bình an 203
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 177
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 145
5 Xin cho có con cái 40
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 136
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 36
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 60
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 89
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 155
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 151
12 Xin cho trả được hết nợ nần 119
13 Xin cho đòi được nợ 56
14 Xin cho được đi đường bình an 91
15 Xin cầu cho các linh hồn 174
16 Xin cho được ơn chết lành 68
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 91
18 Xin cho có việc làm 81
19 Xin ơn chữa lành 114
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 121
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 45
22 Xin sinh nở được bình an 8
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 41
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 98
STT TẠ ƠN 2319
1 Tạ ơn đã được như ý 84
2 Tạ ơn vì được bình an 131
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 50
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 59
5 Tạ ơn vì đã có con 18
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 44
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 14
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 18
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 28
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 64
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 41
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 14
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 46
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 27
15 Tạ ơn vì có việc làm 51
16 Tạ ơn vì được chữa lành 34
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 32
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 14
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 10
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 14
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 31
779
Tổng 3098