10/09-17/09/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 187
2 Xin ơn bình an 211
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 177
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 153
5 Xin cho có con cái 34
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 187
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 37
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 61
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 117
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 180
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 161
12 Xin cho trả được hết nợ nần 153
13 Xin cho đòi được nợ 59
14 Xin cho được đi đường bình an 110
15 Xin cầu cho các linh hồn 176
16 Xin cho được ơn chết lành 82
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 104
18 Xin cho có việc làm 104
19 Xin ơn chữa lành 115
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 121
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 44
22 Xin sinh nở được bình an 15
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 53
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 86
STT TẠ ƠN 2727
1 Tạ ơn đã được như ý 78
2 Tạ ơn vì được bình an 128
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 62
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 61
5 Tạ ơn vì đã có con 21
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 43
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 11
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 19
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 34
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 61
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 46
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 19
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 46
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 28
15 Tạ ơn vì có việc làm 55
16 Tạ ơn vì được chữa lành 36
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 38
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 14
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 13
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 17
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 39
869
Tổng 3596