23/07-30/07/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 129
2 Xin ơn bình an 182
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 160
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 126
5 Xin cho có con cái 35
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 118
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 29
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 47
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 93
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 152
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 132
12 Xin cho trả được hết nợ nần 98
13 Xin cho đòi được nợ 51
14 Xin cho được đi đường bình an 85
15 Xin cầu cho các linh hồn 147
16 Xin cho được ơn chết lành 56
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 81
18 Xin cho có việc làm 79
19 Xin ơn chữa lành 93
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 96
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 44
22 Xin sinh nở được bình an 13
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 36
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 68
STT TẠ ƠN 2150
1 Tạ ơn đã được như ý 79
2 Tạ ơn vì được bình an 119
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 49
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 54
5 Tạ ơn vì đã có con 12
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 33
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 11
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 18
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 25
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 55
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 43
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 9
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 36
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 21
15 Tạ ơn vì có việc làm 42
16 Tạ ơn vì được chữa lành 35
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 28
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 10
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 10
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 17
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 33
739
Tổng 2889