07/05-14/05/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 114
2 Xin ơn bình an 158
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 135
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 112
5 Xin cho có con cái 25
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 114
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 34
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 45
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 74
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 130
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 125
12 Xin cho trả được hết nợ nần 96
13 Xin cho đòi được nợ 47
14 Xin cho được đi đường bình an 78
15 Xin cầu cho các linh hồn 133
16 Xin cho được ơn chết lành 56
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 78
18 Xin cho có việc làm 68
19 Xin ơn chữa lành 81
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 88
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 30
22 Xin sinh nở được bình an 7
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 28
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 86
STT TẠ ƠN 1828
1 Tạ ơn đã được như ý 65
2 Tạ ơn vì được bình an 110
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 53
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 57
5 Tạ ơn vì đã có con 15
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 49
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 12
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 16
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 18
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 52
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 41
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 10
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 39
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 24
15 Tạ ơn vì có việc làm 41
16 Tạ ơn vì được chữa lành 35
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 26
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 11
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 10
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 10
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 28
684
Tổng 2512