19/02-26/02/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 149
2 Xin ơn bình an 135
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 119
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 101
5 Xin cho có con cái 28
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 83
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 38
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 51
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 72
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 110
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 110
12 Xin cho trả được hết nợ nần 65
13 Xin cho đòi được nợ 36
14 Xin cho được đi đường bình an 61
15 Xin cầu cho các linh hồn 111
16 Xin cho được ơn chết lành 48
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 57
18 Xin cho có việc làm 51
19 Xin ơn chữa lành 84
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 83
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 37
22 Xin sinh nở được bình an 10
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 60
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 58
STT TẠ ƠN 1639
1 Tạ ơn đã được như ý 74
2 Tạ ơn vì được bình an 94
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 39
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 39
5 Tạ ơn vì đã có con 13
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 34
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 8
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 10
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 22
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 38
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 36
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 12
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 28
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 16
15 Tạ ơn vì có việc làm 37
16 Tạ ơn vì được chữa lành 30
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 27
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 10
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 7
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 7
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 21
574
Tổng 2213