06/03-13/03

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 82
2 Xin ơn bình an 116
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 125
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 65
5 Xin cho có con cái 34
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 56
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 27
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 37
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 53
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 98
11 Xin cho có công ăn việc làm ổn định 95
12 Xin cho trả được hết nợ nần 67
13 Xin cho đòi được nợ 28
14 Xin cho được đi đường bình an 58
15 Xin cầu cho các linh hồn 104
16 Xin cho được ơn chết lành 39
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 106
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 41
19 Xin cho có việc làm 62
20 Xin ơn chữa lành 81
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 73
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 26
STT TẠ ƠN 1473
1 Tạ ơn đã được như ý 40
2 Tạ ơn vì được bình an 70
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 23
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 23
5 Tạ ơn vì đã có con 2
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 16
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 3
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 4
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 6
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 26
11 Tạ ơn vì đã có công ăn việc làm ổn định 16
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 2
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 20
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 8
15 Tạ ơn vì có việc làm 12
16 Tạ ơn vì được chữa lành 16
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 16
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 2
    305