24/04-01/05

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 78
2 Xin ơn bình an 88
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 66
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 59
5 Xin cho có con cái 17
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 57
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 22
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 22
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 41
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 64
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 63
12 Xin cho trả được hết nợ nần 46
13 Xin cho đòi được nợ 10
14 Xin cho được đi đường bình an 32
15 Xin cầu cho các linh hồn 70
16 Xin cho được ơn chết lành 20
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 58
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 44
19 Xin cho có việc làm 37
20 Xin ơn chữa lành 33
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 46
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 27
23 Xin sinh nở được bình an 2
STT TẠ ƠN 1002
1 Tạ ơn đã được như ý 28
2 Tạ ơn vì được bình an 57
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 23
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 28
5 Tạ ơn vì đã có con 6
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 15
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 9
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 6
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 9
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 18
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 12
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 4
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 16
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 9
15 Tạ ơn vì có việc làm 14
16 Tạ ơn vì được chữa lành 10
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 9
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 5
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 3
    281