09/04-16/04/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 118
2 Xin ơn bình an 157
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 124
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 116
5 Xin cho có con cái 24
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 110
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 38
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 52
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 96
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 134
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 127
12 Xin cho trả được hết nợ nần 99
13 Xin cho đòi được nợ 38
14 Xin cho được đi đường bình an 85
15 Xin cầu cho các linh hồn 140
16 Xin cho được ơn chết lành 56
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 78
18 Xin cho có việc làm 72
19 Xin ơn chữa lành 89
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 95
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 35
22 Xin sinh nở được bình an 8
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 42
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 72
STT TẠ ƠN 1891
1 Tạ ơn đã được như ý 67
2 Tạ ơn vì được bình an 107
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 52
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 56
5 Tạ ơn vì đã có con 18
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 41
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 12
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 12
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 24
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 49
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 40
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 12
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 38
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 24
15 Tạ ơn vì có việc làm 35
16 Tạ ơn vì được chữa lành 30
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 25
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 10
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 8
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 13
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 30
660
Tổng 2551