26/03-02/04/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 161
2 Xin ơn bình an 191
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 177
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 116
5 Xin cho có con cái 36
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 118
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 37
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 64
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 97
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 154
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 157
12 Xin cho trả được hết nợ nần 126
13 Xin cho đòi được nợ 44
14 Xin cho được đi đường bình an 89
15 Xin cầu cho các linh hồn 166
16 Xin cho được ơn chết lành 73
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 84
18 Xin cho có việc làm 86
19 Xin ơn chữa lành 109
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 110
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 52
22 Xin sinh nở được bình an 8
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 55
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 74
STT TẠ ƠN 2255
1 Tạ ơn đã được như ý 73
2 Tạ ơn vì được bình an 116
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 47
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 55
5 Tạ ơn vì đã có con 18
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 39
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 9
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 23
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 25
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 53
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 40
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 12
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 42
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 19
15 Tạ ơn vì có việc làm 44
16 Tạ ơn vì được chữa lành 30
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 22
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 13
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 9
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 10
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 30
689
Tổng 2944