10/04-17/04

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 83
2 Xin ơn bình an 92
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 83
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 65
5 Xin cho có con cái 13
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 63
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 26
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 26
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 46
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 81
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 69
12 Xin cho trả được hết nợ nần 48
13 Xin cho đòi được nợ 10
14 Xin cho được đi đường bình an 42
15 Xin cầu cho các linh hồn 80
16 Xin cho được ơn chết lành 27
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 68
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 39
19 Xin cho có việc làm 42
20 Xin ơn chữa lành 49
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 50
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 27
23 Xin sinh nở được bình an 4
STT TẠ ƠN 1133
1 Tạ ơn đã được như ý 40
2 Tạ ơn vì được bình an 61
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 21
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 29
5 Tạ ơn vì đã có con 7
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 17
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 9
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 5
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 10
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 25
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 17
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 4
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 20
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 7
15 Tạ ơn vì có việc làm 20
16 Tạ ơn vì được chữa lành 14
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 14
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 7
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 4
    331