09/10-16/10/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 111
2 Xin ơn bình an 128
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 111
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 82
5 Xin cho có con cái 12
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 85
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 29
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 41
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 62
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 93
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 101
12 Xin cho trả được hết nợ nần 63
13 Xin cho đòi được nợ 25
14 Xin cho được đi đường bình an 58
15 Xin cầu cho các linh hồn 99
16 Xin cho được ơn chết lành 33
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 53
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 63
19 Xin cho có việc làm 51
20 Xin ơn chữa lành 65
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 66
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 29
23 Xin sinh nở được bình an 7
STT TẠ ƠN 1467
1 Tạ ơn đã được như ý 50
2 Tạ ơn vì được bình an 89
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 39
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 38
5 Tạ ơn vì đã có con 10
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 24
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 6
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 11
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 17
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 27
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 30
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 6
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 30
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 16
15 Tạ ơn vì có việc làm 30
16 Tạ ơn vì được chữa lành 20
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 21
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 8
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 4
    476
  Tổng 1943