24/09-01/10/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 185
2 Xin ơn bình an 210
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 187
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 150
5 Xin cho có con cái 46
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 169
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 37
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 66
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 123
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 194
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 182
12 Xin cho trả được hết nợ nần 156
13 Xin cho đòi được nợ 56
14 Xin cho được đi đường bình an 111
15 Xin cầu cho các linh hồn 169
16 Xin cho được ơn chết lành 77
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 104
18 Xin cho có việc làm 98
19 Xin ơn chữa lành 119
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 146
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 39
22 Xin sinh nở được bình an 18
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 40
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 91
STT TẠ ƠN 2773
1 Tạ ơn đã được như ý 74
2 Tạ ơn vì được bình an 141
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 55
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 73
5 Tạ ơn vì đã có con 20
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 46
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 16
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 20
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 31
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 63
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 47
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 19
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 40
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 22
15 Tạ ơn vì có việc làm 53
16 Tạ ơn vì được chữa lành 34
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 35
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 10
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 11
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 17
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 33
860
Tổng 3633