05/06-12/06/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 84
2 Xin ơn bình an 109
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 87
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 73
5 Xin cho có con cái 13
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 69
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 24
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 24
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 51
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 86
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 74
12 Xin cho trả được hết nợ nần 54
13 Xin cho đòi được nợ 13
14 Xin cho được đi đường bình an 40
15 Xin cầu cho các linh hồn 84
16 Xin cho được ơn chết lành 31
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 53
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 43
19 Xin cho có việc làm 35
20 Xin ơn chữa lành 58
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 63
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 30
23 Xin sinh nở được bình an 7
STT TẠ ƠN 1205
1 Tạ ơn đã được như ý 36
2 Tạ ơn vì được bình an 69
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 28
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 32
5 Tạ ơn vì đã có con 5
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 17
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 5
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 6
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 8
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 29
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 22
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 3
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 18
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 12
15 Tạ ơn vì có việc làm 17
16 Tạ ơn vì được chữa lành 20
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 17
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 4
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 1
    349
  Tổng 1554