21/05-28/05/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 144
2 Xin ơn bình an 180
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 150
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 119
5 Xin cho có con cái 27
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 121
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 40
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 66
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 95
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 155
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 136
12 Xin cho trả được hết nợ nần 108
13 Xin cho đòi được nợ 55
14 Xin cho được đi đường bình an 82
15 Xin cầu cho các linh hồn 149
16 Xin cho được ơn chết lành 67
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 82
18 Xin cho có việc làm 79
19 Xin ơn chữa lành 95
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 108
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 41
22 Xin sinh nở được bình an 10
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 44
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 85
STT TẠ ƠN 2109
1 Tạ ơn đã được như ý 77
2 Tạ ơn vì được bình an 119
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 52
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 61
5 Tạ ơn vì đã có con 11
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 41
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 15
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 17
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 25
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 57
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 39
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 12
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 34
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 26
15 Tạ ơn vì có việc làm 43
16 Tạ ơn vì được chữa lành 29
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 24
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 14
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 8
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 18
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 26
704
Tổng 2813