06/08-13/08/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 173
2 Xin ơn bình an 236
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 189
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 148
5 Xin cho có con cái 33
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 147
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 42
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 68
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 112
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 187
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 166
12 Xin cho trả được hết nợ nần 135
13 Xin cho đòi được nợ 66
14 Xin cho được đi đường bình an 115
15 Xin cầu cho các linh hồn 185
16 Xin cho được ơn chết lành 81
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 105
18 Xin cho có việc làm 121
19 Xin ơn chữa lành 134
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 132
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 57
22 Xin sinh nở được bình an 17
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 41
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 92
STT TẠ ƠN 2782
1 Tạ ơn đã được như ý 92
2 Tạ ơn vì được bình an 148
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 51
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 62
5 Tạ ơn vì đã có con 18
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 47
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 13
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 25
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 29
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 72
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 47
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 12
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 51
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 22
15 Tạ ơn vì có việc làm 50
16 Tạ ơn vì được chữa lành 35
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 42
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 14
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 13
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 18
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 39
900
Tổng 3682