16/04-23/04/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 147
2 Xin ơn bình an 184
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 166
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 138
5 Xin cho có con cái 34
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 132
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 32
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 56
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 93
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 143
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 142
12 Xin cho trả được hết nợ nần 118
13 Xin cho đòi được nợ 48
14 Xin cho được đi đường bình an 93
15 Xin cầu cho các linh hồn 165
16 Xin cho được ơn chết lành 64
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 84
18 Xin cho có việc làm 83
19 Xin ơn chữa lành 112
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 110
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 46
22 Xin sinh nở được bình an 7
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 36
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 103
STT TẠ ƠN 2197
1 Tạ ơn đã được như ý 88
2 Tạ ơn vì được bình an 126
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 50
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 69
5 Tạ ơn vì đã có con 15
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 40
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 10
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 19
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 28
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 55
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 48
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 13
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 42
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 23
15 Tạ ơn vì có việc làm 39
16 Tạ ơn vì được chữa lành 36
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 28
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 6
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 7
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 13
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 29
742
Tổng 2939