01/05-08/05

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 64
2 Xin ơn bình an 94
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 64
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 60
5 Xin cho có con cái 16
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 57
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 16
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 27
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 46
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 71
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 59
12 Xin cho trả được hết nợ nần 40
13 Xin cho đòi được nợ 11
14 Xin cho được đi đường bình an 37
15 Xin cầu cho các linh hồn 70
16 Xin cho được ơn chết lành 20
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 46
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 32
19 Xin cho có việc làm 29
20 Xin ơn chữa lành 45
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 44
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 23
23 Xin sinh nở được bình an 3
STT TẠ ƠN 974
1 Tạ ơn đã được như ý 38
2 Tạ ơn vì được bình an 65
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 22
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 25
5 Tạ ơn vì đã có con 10
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 22
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 5
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 8
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 9
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 23
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 15
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 3
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 14
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 6
15 Tạ ơn vì có việc làm 12
16 Tạ ơn vì được chữa lành 15
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 13
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 3
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 3
    311