12/02-19/02/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 154
2 Xin ơn bình an 538
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 136
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 112
5 Xin cho có con cái 24
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 105
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 29
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 52
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 74
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 118
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 134
12 Xin cho trả được hết nợ nần 85
13 Xin cho đòi được nợ 38
14 Xin cho được đi đường bình an 70
15 Xin cầu cho các linh hồn 132
16 Xin cho được ơn chết lành 47
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 71
18 Xin cho có việc làm 65
19 Xin ơn chữa lành 84
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 81
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 29
22 Xin sinh nở được bình an 9
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 52
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 70
STT TẠ ƠN 2187
1 Tạ ơn đã được như ý 62
2 Tạ ơn vì được bình an 817
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 34
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 51
5 Tạ ơn vì đã có con 12
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 39
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 7
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 14
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 17
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 42
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 30
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 9
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 28
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 17
15 Tạ ơn vì có việc làm 31
16 Tạ ơn vì được chữa lành 21
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 18
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 6
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 3
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 8
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 23
1258
Tổng 3445