30/04-07/05/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 135
2 Xin ơn bình an 173
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 164
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 124
5 Xin cho có con cái 32
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 114
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 40
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 58
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 93
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 137
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 139
12 Xin cho trả được hết nợ nần 104
13 Xin cho đòi được nợ 42
14 Xin cho được đi đường bình an 95
15 Xin cầu cho các linh hồn 149
16 Xin cho được ơn chết lành 69
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 88
18 Xin cho có việc làm 87
19 Xin ơn chữa lành 107
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 93
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 48
22 Xin sinh nở được bình an 7
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 34
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 95
STT TẠ ƠN 2098
1 Tạ ơn đã được như ý 82
2 Tạ ơn vì được bình an 123
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 44
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 60
5 Tạ ơn vì đã có con 20
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 41
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 13
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 18
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 25
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 51
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 49
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 13
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 41
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 22
15 Tạ ơn vì có việc làm 44
16 Tạ ơn vì được chữa lành 39
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 35
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 17
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 7
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 9
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 27
744
Tổng 2842