Ý Khấn Thánh Martinô năm 2022


25/12/22-01/01/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 113
2 Xin ơn bình an 155
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 135
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 103
5 Xin cho có con cái 20
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 106
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 25
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 45
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 70
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 126
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 116
12 Xin cho trả được hết nợ nần 82
13 Xin cho đòi được nợ 43
14 Xin cho được đi đường bình an 72
15 Xin cầu cho các linh hồn 122
16 Xin cho được ơn chết lành 45
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 72
18 Xin cho có việc làm 55
19 Xin ơn chữa lành 77
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 84
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 36
22 Xin sinh nở được bình an 7
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 33
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 66
STT TẠ ƠN 1709
1 Tạ ơn đã được như ý 60
2 Tạ ơn vì được bình an 93
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 43
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 41
5 Tạ ơn vì đã có con 11
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 33
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 10
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 12
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 19
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 46
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 36
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 9
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 28
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 14
15 Tạ ơn vì có việc làm 20
16 Tạ ơn vì được chữa lành 27
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 16
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 6
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 4
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 8
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 19
    528
  Tổng 2237