20/03-27/03

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 87
2 Xin ơn bình an 121
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 110
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 72
5 Xin cho có con cái 34
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 60
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 31
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 36
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 44
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 96
11 Xin cho có công ăn việc làm ổn định 91
12 Xin cho trả được hết nợ nần 70
13 Xin cho đòi được nợ 29
14 Xin cho được đi đường bình an 49
15 Xin cầu cho các linh hồn 104
16 Xin cho được ơn chết lành 42
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 99
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 46
19 Xin cho có việc làm 55
20 Xin ơn chữa lành 77
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 75
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 25
STT TẠ ƠN 1453
1 Tạ ơn đã được như ý 43
2 Tạ ơn vì được bình an 76
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 32
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 30
5 Tạ ơn vì đã có con 7
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 12
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 7
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 8
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 10
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 17
11 Tạ ơn vì đã có công ăn việc làm ổn định 15
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 4
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 21
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 6
15 Tạ ơn vì có việc làm 7
16 Tạ ơn vì được chữa lành 23
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 17
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 6
    341