05/03-12/03/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 147
2 Xin ơn bình an 171
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 148
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 100
5 Xin cho có con cái 52
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 90
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 30
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 47
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 74
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 129
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 135
12 Xin cho trả được hết nợ nần 119
13 Xin cho đòi được nợ 42
14 Xin cho được đi đường bình an 83
15 Xin cầu cho các linh hồn 150
16 Xin cho được ơn chết lành 73
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 71
18 Xin cho có việc làm 79
19 Xin ơn chữa lành 105
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 105
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 42
22 Xin sinh nở được bình an 7
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 59
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 63
STT TẠ ƠN 1999
1 Tạ ơn đã được như ý 71
2 Tạ ơn vì được bình an 102
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 44
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 45
5 Tạ ơn vì đã có con 13
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 32
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 11
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 14
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 17
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 37
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 34
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 15
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 33
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 16
15 Tạ ơn vì có việc làm 30
16 Tạ ơn vì được chữa lành 27
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 24
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 8
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 7
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 10
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 23
580
Tổng 2579