22/01-12/02/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 277
2 Xin ơn bình an 181
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 134
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 125
5 Xin cho có con cái 16
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 119
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 47
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 57
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 77
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 142
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 147
12 Xin cho trả được hết nợ nần 87
13 Xin cho đòi được nợ 57
14 Xin cho được đi đường bình an 97
15 Xin cầu cho các linh hồn 143
16 Xin cho được ơn chết lành 50
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 77
18 Xin cho có việc làm 72
19 Xin ơn chữa lành 94
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 95
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 40
22 Xin sinh nở được bình an 7
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 34
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 87
STT TẠ ƠN 2141
1 Tạ ơn đã được như ý 73
2 Tạ ơn vì được bình an 127
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 42
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 51
5 Tạ ơn vì đã có con 9
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 36
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 9
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 12
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 26
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 49
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 41
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 11
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 39
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 19
15 Tạ ơn vì có việc làm 33
16 Tạ ơn vì được chữa lành 21
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 23
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 9
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 4
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 8
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 21
634
Tổng 2775