01/10-08/10/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 179
2 Xin ơn bình an 220
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 191
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 155
5 Xin cho có con cái 37
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 192
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 45
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 73
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 113
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 196
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 176
12 Xin cho trả được hết nợ nần 154
13 Xin cho đòi được nợ 61
14 Xin cho được đi đường bình an 99
15 Xin cầu cho các linh hồn 169
16 Xin cho được ơn chết lành 76
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 119
18 Xin cho có việc làm 105
19 Xin ơn chữa lành 110
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 151
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 53
22 Xin sinh nở được bình an 18
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 51
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 83
STT TẠ ƠN 2826
1 Tạ ơn đã được như ý 80
2 Tạ ơn vì được bình an 155
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 61
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 79
5 Tạ ơn vì đã có con 20
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 45
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 12
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 26
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 41
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 75
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 54
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 14
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 49
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 25
15 Tạ ơn vì có việc làm 58
16 Tạ ơn vì được chữa lành 38
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 33
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 10
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 14
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 20
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 43
952
Tổng 3778