Ý Khấn Thánh Martinô năm 2021


26/12-02/01

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 36
2 Xin ơn bình an 58
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 49
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 35
5 Xin cho có con cái 11
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 30
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 14
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 17
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 29
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 43
11 Xin cho có công ăn việc làm ổn định 38
12 Xin cho trả được hết nợ nần 30
13 Xin cho đòi được nợ 9
14 Xin cho được đi đường bình an 29
15 Xin cầu cho các linh hồn 44
16 Xin cho được ơn chết lành 17
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 53
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 25
19 Xin cho có việc làm 25
20 Xin ơn chữa lành 37
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 37
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 11
STT TẠ ƠN 677
1 Tạ ơn đã được như ý 29
2 Tạ ơn vì được bình an 44
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 12
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 16
5 Tạ ơn vì đã có con 1
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 10
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 4
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 2
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 4
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 13
11 Tạ ơn vì đã có công ăn việc làm ổn định 9
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 1
13 Tạ ơn vì đã đòi được nợ 2
14 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 14
15 Tạ ơn vì đã được ơn chết lành 0
16 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 5
17 Tạ ơn vì có việc làm 9
18 Tạ ơn vì được chữa lành 10
19 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 8
20 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 10
203
Tổng 880