02/07-09/07/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 195
2 Xin ơn bình an 226
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 192
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 177
5 Xin cho có con cái 46
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 158
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 43
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 70
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 115
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 191
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 186
12 Xin cho trả được hết nợ nần 130
13 Xin cho đòi được nợ 60
14 Xin cho được đi đường bình an 109
15 Xin cầu cho các linh hồn 196
16 Xin cho được ơn chết lành 80
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 106
18 Xin cho có việc làm 105
19 Xin ơn chữa lành 115
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 143
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 46
22 Xin sinh nở được bình an 14
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 46
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 91
STT TẠ ƠN 2840
1 Tạ ơn đã được như ý 81
2 Tạ ơn vì được bình an 150
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 64
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 66
5 Tạ ơn vì đã có con 21
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 54
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 12
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 21
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 31
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 66
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 48
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 9
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 46
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 24
15 Tạ ơn vì có việc làm 52
16 Tạ ơn vì được chữa lành 36
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 29
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 13
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 7
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 17
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 42
889
Tổng 3729