17/07-24/07/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 126
2 Xin ơn bình an 133
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 100
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 88
5 Xin cho có con cái 19
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 81
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 29
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 32
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 54
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 96
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 84
12 Xin cho trả được hết nợ nần 70
13 Xin cho đòi được nợ 21
14 Xin cho được đi đường bình an 50
15 Xin cầu cho các linh hồn 104
16 Xin cho được ơn chết lành 33
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 59
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 54
19 Xin cho có việc làm 49
20 Xin ơn chữa lành 61
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 60
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 27
23 Xin sinh nở được bình an 7
STT TẠ ƠN 1437
1 Tạ ơn đã được như ý 54
2 Tạ ơn vì được bình an 80
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 36
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 38
5 Tạ ơn vì đã có con 11
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 28
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 7
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 15
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 12
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 32
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 31
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 7
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 21
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 15
15 Tạ ơn vì có việc làm 21
16 Tạ ơn vì được chữa lành 29
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 18
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 6
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 5
    466
  Tổng 1903