19/03-26/03/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 153
2 Xin ơn bình an 177
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 153
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 106
5 Xin cho có con cái 42
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 102
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 37
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 50
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 78
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 138
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 135
12 Xin cho trả được hết nợ nần 109
13 Xin cho đòi được nợ 43
14 Xin cho được đi đường bình an 84
15 Xin cầu cho các linh hồn 150
16 Xin cho được ơn chết lành 74
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 75
18 Xin cho có việc làm 84
19 Xin ơn chữa lành 105
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 110
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 51
22 Xin sinh nở được bình an 8
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 60
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 67
STT TẠ ƠN 2064
1 Tạ ơn đã được như ý 75
2 Tạ ơn vì được bình an 109
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 43
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 54
5 Tạ ơn vì đã có con 15
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 38
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 11
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 14
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 25
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 49
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 32
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 14
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 33
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 19
15 Tạ ơn vì có việc làm 39
16 Tạ ơn vì được chữa lành 29
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 23
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 8
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 7
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 10
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 26
637
Tổng 2701