KHẤN THÁNH MARTINÔ

Kinh Thánh Martin de Porres

Lạy Thánh Martin rất khiêm nhường, lòng thương yêu nồng nhiệt của Người chẳng những che chở các anh em túng nghèo mà lại cả những thú vật ngoài đồng, thật là gương huy hoàng của đức bác ái. Chúng con kính mừng và cầu khẩn người, từ tòa cao người ngự, xin đoái thương nhận lời anh em túng nghèo kêu xin, để chúng con được bắt chước nhân đức người mà yêu vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ, can đảm vác thánh giá theo chân Chúa Cứu Thế và Mẹ sầu bi, sau hết được về nước Thiên Đàng: Vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

* Các ý khấn sẽ được thống kê và đọc vào thứ năm hàng tuần trước thánh lễ lúc 17g30, tại Toà Thánh Martino.

Xin ơn

Xin tạ ơn

Ý khấn khác

Created with Perfect Survey