30/10-06/11/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 114
2 Xin ơn bình an 135
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 118
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 93
5 Xin cho có con cái 22
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 98
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 22
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 37
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 65
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 114
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 106
12 Xin cho trả được hết nợ nần 74
13 Xin cho đòi được nợ 44
14 Xin cho được đi đường bình an 62
15 Xin cầu cho các linh hồn 126
16 Xin cho được ơn chết lành 36
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 57
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 56
19 Xin cho có việc làm 52
20 Xin ơn chữa lành 58
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 67
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 30
23 Xin sinh nở được bình an 7
STT TẠ ƠN 1593
1 Tạ ơn đã được như ý 54
2 Tạ ơn vì được bình an 89
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 36
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 42
5 Tạ ơn vì đã có con 12
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 30
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 12
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 14
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 21
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 37
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 31
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 10
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 20
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 16
15 Tạ ơn vì có việc làm 26
16 Tạ ơn vì được chữa lành 23
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 21
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 15
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 5
    514
  Tổng 2107