15/10-22/10/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 174
2 Xin ơn bình an 243
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 208
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 160
5 Xin cho có con cái 52
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 187
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 44
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 64
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 127
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 207
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 181
12 Xin cho trả được hết nợ nần 133
13 Xin cho đòi được nợ 66
14 Xin cho được đi đường bình an 113
15 Xin cầu cho các linh hồn 193
16 Xin cho được ơn chết lành 89
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 121
18 Xin cho có việc làm 125
19 Xin ơn chữa lành 128
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 161
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 44
22 Xin sinh nở được bình an 21
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 59
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 97
STT TẠ ƠN 2997
1 Tạ ơn đã được như ý 88
2 Tạ ơn vì được bình an 156
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 65
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 75
5 Tạ ơn vì đã có con 22
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 55
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 13
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 25
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 37
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 73
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 58
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 16
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 53
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 28
15 Tạ ơn vì có việc làm 64
16 Tạ ơn vì được chữa lành 38
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 39
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 16
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 11
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 20
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 38
990
Tổng 3987