22/10-29/10/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 392
2 Xin ơn bình an 515
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 437
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 332
5 Xin cho có con cái 114
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 390
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 92
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 145
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 273
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 424
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 388
12 Xin cho trả được hết nợ nần 282
13 Xin cho đòi được nợ 131
14 Xin cho được đi đường bình an 251
15 Xin cầu cho các linh hồn 415
16 Xin cho được ơn chết lành 191
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 247
18 Xin cho có việc làm 272
19 Xin ơn chữa lành 265
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 330
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 108
22 Xin sinh nở được bình an 44
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 130
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 211
STT TẠ ƠN 6379
1 Tạ ơn đã được như ý 186
2 Tạ ơn vì được bình an 321
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 131
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 154
5 Tạ ơn vì đã có con 41
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 108
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 28
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 56
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 72
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 151
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 124
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 29
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 112
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 55
15 Tạ ơn vì có việc làm 123
16 Tạ ơn vì được chữa lành 78
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 73
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 27
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 26
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 38
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 77
2010
Tổng 8389