03/09-10/09/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 166
2 Xin ơn bình an 217
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 181
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 142
5 Xin cho có con cái 32
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 161
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 37
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 65
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 110
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 177
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 165
12 Xin cho trả được hết nợ nần 133
13 Xin cho đòi được nợ 58
14 Xin cho được đi đường bình an 120
15 Xin cầu cho các linh hồn 177
16 Xin cho được ơn chết lành 79
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 92
18 Xin cho có việc làm 100
19 Xin ơn chữa lành 117
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 136
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 46
22 Xin sinh nở được bình an 13
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 47
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 82
STT TẠ ƠN 2653
1 Tạ ơn đã được như ý 74
2 Tạ ơn vì được bình an 131
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 54
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 59
5 Tạ ơn vì đã có con 16
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 54
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 14
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 20
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 26
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 64
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 48
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 15
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 44
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 22
15 Tạ ơn vì có việc làm 51
16 Tạ ơn vì được chữa lành 35
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 32
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 14
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 9
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 17
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 32
831
Tổng 3484