24/07-31/07/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 208
2 Xin ơn bình an 111
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 93
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 73
5 Xin cho có con cái 14
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 72
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 22
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 31
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 49
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 85
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 74
12 Xin cho trả được hết nợ nần 50
13 Xin cho đòi được nợ 20
14 Xin cho được đi đường bình an 42
15 Xin cầu cho các linh hồn 93
16 Xin cho được ơn chết lành 25
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 59
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 44
19 Xin cho có việc làm 47
20 Xin ơn chữa lành 58
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 54
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 21
23 Xin sinh nở được bình an 7
STT TẠ ƠN 1352
1 Tạ ơn đã được như ý 43
2 Tạ ơn vì được bình an 75
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 32
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 36
5 Tạ ơn vì đã có con 8
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 25
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 6
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 8
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 9
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 31
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 23
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 6
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 13
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 9
15 Tạ ơn vì có việc làm 15
16 Tạ ơn vì được chữa lành 21
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 14
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 6
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 4
    384
  Tổng 1736