09/07-16/07/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 167
2 Xin ơn bình an 215
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 179
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 154
5 Xin cho có con cái 44
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 158
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 44
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 68
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 116
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 183
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 171
12 Xin cho trả được hết nợ nần 132
13 Xin cho đòi được nợ 66
14 Xin cho được đi đường bình an 112
15 Xin cầu cho các linh hồn 178
16 Xin cho được ơn chết lành 78
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 110
18 Xin cho có việc làm 105
19 Xin ơn chữa lành 109
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 129
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 52
22 Xin sinh nở được bình an 9
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 48
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 89
STT TẠ ƠN 2716
1 Tạ ơn đã được như ý 88
2 Tạ ơn vì được bình an 147
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 57
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 60
5 Tạ ơn vì đã có con 16
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 49
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 16
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 19
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 23
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 60
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 55
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 14
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 48
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 24
15 Tạ ơn vì có việc làm 47
16 Tạ ơn vì được chữa lành 29
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 33
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 14
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 12
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 14
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 38
863
Tổng 3579