28/05-04/06/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 138
2 Xin ơn bình an 170
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 144
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 118
5 Xin cho có con cái 35
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 121
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 43
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 59
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 80
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 143
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 129
12 Xin cho trả được hết nợ nần 104
13 Xin cho đòi được nợ 52
14 Xin cho được đi đường bình an 84
15 Xin cầu cho các linh hồn 137
16 Xin cho được ơn chết lành 61
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 83
18 Xin cho có việc làm 70
19 Xin ơn chữa lành 87
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 99
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 42
22 Xin sinh nở được bình an 14
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 38
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 74
STT TẠ ƠN 2013
1 Tạ ơn đã được như ý 74
2 Tạ ơn vì được bình an 118
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 50
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 61
5 Tạ ơn vì đã có con 15
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 39
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 13
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 23
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 28
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 60
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 47
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 14
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 46
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 27
15 Tạ ơn vì có việc làm 44
16 Tạ ơn vì được chữa lành 30
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 31
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 12
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 10
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 12
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 29
742
Tổng 2755