12/06-19/06/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 85
2 Xin ơn bình an 117
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 84
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 76
5 Xin cho có con cái 16
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 64
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 30
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 30
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 51
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 75
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 64
12 Xin cho trả được hết nợ nần 50
13 Xin cho đòi được nợ 12
14 Xin cho được đi đường bình an 36
15 Xin cầu cho các linh hồn 70
16 Xin cho được ơn chết lành 27
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 50
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 43
19 Xin cho có việc làm 41
20 Xin ơn chữa lành 43
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 52
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 19
23 Xin sinh nở được bình an 7
STT TẠ ƠN 1142
1 Tạ ơn đã được như ý 38
2 Tạ ơn vì được bình an 78
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 28
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 34
5 Tạ ơn vì đã có con 6
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 21
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 6
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 3
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 9
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 29
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 24
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 8
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 16
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 16
15 Tạ ơn vì có việc làm 11
16 Tạ ơn vì được chữa lành 19
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 17
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 4
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 1
    368
  Tổng 1510