08/05-15/05

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 77
2 Xin ơn bình an 110
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 71
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 66
5 Xin cho có con cái 13
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 60
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 21
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 26
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 50
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 81
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 67
12 Xin cho trả được hết nợ nần 51
13 Xin cho đòi được nợ 11
14 Xin cho được đi đường bình an 41
15 Xin cầu cho các linh hồn 80
16 Xin cho được ơn chết lành 27
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 56
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 33
19 Xin cho có việc làm 34
20 Xin ơn chữa lành 46
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 53
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 20
23 Xin sinh nở được bình an 4
STT TẠ ƠN 1098
1 Tạ ơn đã được như ý 43
2 Tạ ơn vì được bình an 65
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 25
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 36
5 Tạ ơn vì đã có con 6
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 16
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 8
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 4
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 8
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 21
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 21
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 8
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 14
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 9
15 Tạ ơn vì có việc làm 12
16 Tạ ơn vì được chữa lành 18
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 15
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 3
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 1
    333