23/04-30/04/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 115
2 Xin ơn bình an 157
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 137
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 102
5 Xin cho có con cái 32
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 108
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 28
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 42
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 70
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 125
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 119
12 Xin cho trả được hết nợ nần 90
13 Xin cho đòi được nợ 40
14 Xin cho được đi đường bình an 75
15 Xin cầu cho các linh hồn 127
16 Xin cho được ơn chết lành 63
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 79
18 Xin cho có việc làm 73
19 Xin ơn chữa lành 86
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 90
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 48
22 Xin sinh nở được bình an 8
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 31
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 89
STT TẠ ƠN 1814
1 Tạ ơn đã được như ý 71
2 Tạ ơn vì được bình an 114
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 47
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 57
5 Tạ ơn vì đã có con 15
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 49
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 14
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 18
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 20
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 50
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 31
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 10
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 41
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 26
15 Tạ ơn vì có việc làm 33
16 Tạ ơn vì được chữa lành 34
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 27
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 8
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 9
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 8
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 30
674
Tổng 2488