17/04-24/04

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 68
2 Xin ơn bình an 105
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 76
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 66
5 Xin cho có con cái 9
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 66
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 26
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 22
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 49
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 72
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 69
12 Xin cho trả được hết nợ nần 50
13 Xin cho đòi được nợ 16
14 Xin cho được đi đường bình an 45
15 Xin cầu cho các linh hồn 81
16 Xin cho được ơn chết lành 28
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 68
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 38
19 Xin cho có việc làm 34
20 Xin ơn chữa lành 45
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 47
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 26
23 Xin sinh nở được bình an 6
STT TẠ ƠN 1112
1 Tạ ơn đã được như ý 43
2 Tạ ơn vì được bình an 66
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 25
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 30
5 Tạ ơn vì đã có con 4
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 14
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 7
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 1
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 12
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 24
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 21
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 4
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 17
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 6
15 Tạ ơn vì có việc làm 14
16 Tạ ơn vì được chữa lành 16
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 15
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 6
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 3
    328