02/04-09/04/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 170
2 Xin ơn bình an 194
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 163
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 118
5 Xin cho có con cái 39
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 138
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 42
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 59
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 101
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 165
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 154
12 Xin cho trả được hết nợ nần 114
13 Xin cho đòi được nợ 48
14 Xin cho được đi đường bình an 97
15 Xin cầu cho các linh hồn 180
16 Xin cho được ơn chết lành 71
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 91
18 Xin cho có việc làm 93
19 Xin ơn chữa lành 103
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 106
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 53
22 Xin sinh nở được bình an 7
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 66
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 72
STT TẠ ƠN 2306
1 Tạ ơn đã được như ý 70
2 Tạ ơn vì được bình an 120
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 48
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 54
5 Tạ ơn vì đã có con 15
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 43
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 9
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 13
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 23
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 47
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 46
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 13
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 37
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 21
15 Tạ ơn vì có việc làm 34
16 Tạ ơn vì được chữa lành 21
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 20
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 9
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 7
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 11
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 21
650
Tổng 2956