12/03-19/03/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 145
2 Xin ơn bình an 167
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 140
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 103
5 Xin cho có con cái 46
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 96
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 38
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 46
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 70
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 129
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 128
12 Xin cho trả được hết nợ nần 100
13 Xin cho đòi được nợ 42
14 Xin cho được đi đường bình an 77
15 Xin cầu cho các linh hồn 149
16 Xin cho được ơn chết lành 65
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 69
18 Xin cho có việc làm 84
19 Xin ơn chữa lành 99
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 108
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 59
22 Xin sinh nở được bình an 8
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 52
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 71
STT TẠ ƠN 1968
1 Tạ ơn đã được như ý 68
2 Tạ ơn vì được bình an 100
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 41
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 48
5 Tạ ơn vì đã có con 10
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 32
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 6
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 15
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 16
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 41
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 38
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 20
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 32
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 20
15 Tạ ơn vì có việc làm 30
16 Tạ ơn vì được chữa lành 25
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 18
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 5
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 6
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 8
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 21
571
Tổng 2539