27/03-03/04

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 74
2 Xin ơn bình an 106
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 78
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 68
5 Xin cho có con cái 16
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 62
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 26
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 26
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 52
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 85
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 68
12 Xin cho trả được hết nợ nần 57
13 Xin cho đòi được nợ 15
14 Xin cho được đi đường bình an 37
15 Xin cầu cho các linh hồn 85
16 Xin cho được ơn chết lành 26
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 74
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 47
19 Xin cho có việc làm 51
20 Xin ơn chữa lành 54
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 58
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 23
23 Xin sinh nở được bình an 3
STT TẠ ƠN 1191
1 Tạ ơn đã được như ý 38
2 Tạ ơn vì được bình an 72
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 26
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 27
5 Tạ ơn vì đã có con 3
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 15
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 3
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 5
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 7
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 20
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 15
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 4
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 14
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 9
15 Tạ ơn vì có việc làm 14
16 Tạ ơn vì được chữa lành 21
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 17
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 4
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 1
    315