26/06-03/07/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 91
2 Xin ơn bình an 128
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 110
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 83
5 Xin cho có con cái 18
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 82
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 21
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 34
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 57
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 103
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 86
12 Xin cho trả được hết nợ nần 56
13 Xin cho đòi được nợ 20
14 Xin cho được đi đường bình an 52
15 Xin cầu cho các linh hồn 104
16 Xin cho được ơn chết lành 29
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 63
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 53
19 Xin cho có việc làm 54
20 Xin ơn chữa lành 50
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 61
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 25
23 Xin sinh nở được bình an 7
STT TẠ ƠN 1387
1 Tạ ơn đã được như ý 46
2 Tạ ơn vì được bình an 83
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 35
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 40
5 Tạ ơn vì đã có con 9
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 24
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 4
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 10
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 12
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 28
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 31
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 7
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 20
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 10
15 Tạ ơn vì có việc làm 20
16 Tạ ơn vì được chữa lành 17
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 18
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 5
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 3
    422
  Tổng 1809