11/06-18/06/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 149
2 Xin ơn bình an 175
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 141
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 102
5 Xin cho có con cái 24
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 116
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 32
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 55
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 90
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 143
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 129
12 Xin cho trả được hết nợ nần 108
13 Xin cho đòi được nợ 56
14 Xin cho được đi đường bình an 82
15 Xin cầu cho các linh hồn 144
16 Xin cho được ơn chết lành 62
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 78
18 Xin cho có việc làm 84
19 Xin ơn chữa lành 92
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 95
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 36
22 Xin sinh nở được bình an 10
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 43
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 70
STT TẠ ƠN 2116
1 Tạ ơn đã được như ý 80
2 Tạ ơn vì được bình an 127
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 49
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 51
5 Tạ ơn vì đã có con 15
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 42
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 11
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 20
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 24
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 49
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 39
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 13
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 44
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 21
15 Tạ ơn vì có việc làm 42
16 Tạ ơn vì được chữa lành 26
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 26
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 10
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 8
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 13
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 31
741
Tổng 2857