27/08-03/09/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 360
2 Xin ơn bình an 467
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 380
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 314
5 Xin cho có con cái 61
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 318
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 79
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 121
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 246
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 367
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 327
12 Xin cho trả được hết nợ nần 258
13 Xin cho đòi được nợ 100
14 Xin cho được đi đường bình an 220
15 Xin cầu cho các linh hồn 360
16 Xin cho được ơn chết lành 151
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 201
18 Xin cho có việc làm 207
19 Xin ơn chữa lành 239
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 274
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 93
22 Xin sinh nở được bình an 30
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 82
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 192
STT TẠ ƠN 5447
1 Tạ ơn đã được như ý 176
2 Tạ ơn vì được bình an 300
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 120
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 136
5 Tạ ơn vì đã có con 45
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 106
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 25
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 49
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 65
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 132
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 106
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 26
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 110
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 49
15 Tạ ơn vì có việc làm 101
16 Tạ ơn vì được chữa lành 76
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 70
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 30
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 23
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 33
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 73
1851
Tổng 7298