11/09-18/09/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 139
2 Xin ơn bình an 112
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 107
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 77
5 Xin cho có con cái 15
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 82
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 23
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 31
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 59
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 90
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 79
12 Xin cho trả được hết nợ nần 52
13 Xin cho đòi được nợ 26
14 Xin cho được đi đường bình an 50
15 Xin cầu cho các linh hồn 100
16 Xin cho được ơn chết lành 33
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 57
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 52
19 Xin cho có việc làm 48
20 Xin ơn chữa lành 65
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 61
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 24
23 Xin sinh nở được bình an 9
STT TẠ ƠN 1391
1 Tạ ơn đã được như ý 42
2 Tạ ơn vì được bình an 72
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 35
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 39
5 Tạ ơn vì đã có con 13
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 25
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 6
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 12
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 16
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 33
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 27
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 9
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 21
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 14
15 Tạ ơn vì có việc làm 17
16 Tạ ơn vì được chữa lành 21
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 17
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 4
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 2
    425
  Tổng 1816