20/08-27/08/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 185
2 Xin ơn bình an 241
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 193
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 162
5 Xin cho có con cái 31
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 161
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 39
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 61
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 124
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 192
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 166
12 Xin cho trả được hết nợ nần 132
13 Xin cho đòi được nợ 50
14 Xin cho được đi đường bình an 109
15 Xin cầu cho các linh hồn 176
16 Xin cho được ơn chết lành 75
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 104
18 Xin cho có việc làm 102
19 Xin ơn chữa lành 125
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 135
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 49
22 Xin sinh nở được bình an 11
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 37
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 91
STT TẠ ƠN 2751
1 Tạ ơn đã được như ý 92
2 Tạ ơn vì được bình an 153
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 59
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 62
5 Tạ ơn vì đã có con 20
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 57
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 11
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 23
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 31
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 65
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 52
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 13
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 54
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 23
15 Tạ ơn vì có việc làm 46
16 Tạ ơn vì được chữa lành 30
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 26
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 15
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 11
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 14
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 35
892
Tổng 3643