04/09-11/09/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 113
2 Xin ơn bình an 134
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 106
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 87
5 Xin cho có con cái 17
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 77
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 29
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 46
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 72
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 106
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 88
12 Xin cho trả được hết nợ nần 69
13 Xin cho đòi được nợ 30
14 Xin cho được đi đường bình an 63
15 Xin cầu cho các linh hồn 106
16 Xin cho được ơn chết lành 41
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 71
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 60
19 Xin cho có việc làm 57
20 Xin ơn chữa lành 73
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 75
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 24
23 Xin sinh nở được bình an 10
STT TẠ ƠN 1554
1 Tạ ơn đã được như ý 51
2 Tạ ơn vì được bình an 87
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 41
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 40
5 Tạ ơn vì đã có con 11
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 23
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 8
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 10
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 19
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 35
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 33
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 10
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 26
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 16
15 Tạ ơn vì có việc làm 25
16 Tạ ơn vì được chữa lành 26
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 20
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 9
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 8
    498
  Tổng 2052