Tổng Hợp Tài Liệu Mùa Chay

Tổng Hợp Tài Liệu Mùa Chay

 

Bước vào Mùa Chay, xin tổng hợp các tài liệu về Mùa Chay trên gxdaminh.net.

Gồm : Các bài suy niệm ; Các bài giảng tĩnh tâm mùa Chay (mỗi năm ba bài cho giới trưởng thành và ba bài cho giới trẻ), các bài viết và tài liệu, các phim và video, các clips và slide liên quan.

Cầu chúc mọi người một mùa Chay tràn đầy thánh ân, sốt sắng, và sẵn sàng để mừng đại lễ Vượt Qua.

 

I. Một số bài, tài liệu liên quan

+ 40 bài suy niệm mùa chay 

+ Video 40 bài suy niệm mùa Chay (Vietcatholic)

+ Các sứ điệp mùa chay từ 1996 đến nay

+ Sám hối khơi niềm hy vọng I (Lm Đaminh Đinh Viết Tiên OP)

+ Sám hối khơi niềm hy vọng II (Lm Đaminh Đinh Viết Tiên OP)

+ Mùa chay hay mùa bốn mươi ngày (Lm Giuse Phan Tấn Thành OP)

+ Tìm hiểu tội và xưng tội (Lm Nguyễn Hồng Giáo OFM)

+ Mùa Chay – Mùa Hồng Ân (Ts Pet. Võ Tá Đương)

+ Mùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

II. Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay

+ Tĩnh tâm Mùa Chay 2022 (Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng)

+ Tĩnh tâm Mùa Chay 2020 (Online – Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng)

+ Tĩnh tâm Mùa Chay 2019 (Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng)

+ Tĩnh tâm Mùa Chay 2018 (Lm X. Đào Trung Hiệu)

+ Tĩnh tâm Mùa Chay 2017 (Lm Đa Minh Dương Hoàng Lộc)

+ Tĩnh tâm Mùa Chay 2016 (Lm Giuse Phạm Quốc Văn)

+ Tĩnh tâm Mùa Chay 2015 (Lm Giuse Phạm Quốc Văn)

+ Tĩnh tâm Mùa Chay 2014 (Lm Giuse Phạm Quốc Văn)

+ Tĩnh tâm Mùa Chay 2013 (Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa)

+ Tĩnh tâm mùa chay 2012 (Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu)

+ Tĩnh tâm mùa chay giới trẻ 2012 (Lm Micae Nguyễn Văn Bắc)

+ Tĩnh tâm mùa chay 2011 (Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa)

+ Tĩnh tâm mùa chay giới trẻ 2011 (Lm Giuse Phạm Quốc Văn)

+ Tĩnh tâm mùa chay 2010 (Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh)

+ Tĩnh tâm mùa chay giới trẻ 2010 (Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu)

+ Tĩnh tâm mùa chay 2009 (Lm Giuse Phạm Quốc Văn)

+ Tĩnh tâm mùa chay giới trẻ 2009 (Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng)

III. Phim và Video

+ Cuộc khổ nạn Chúa Giêsu (The Passion Of The Christ)

+ Nhạc cảnh Chúa Giêsu Kitô Siêu Sao 

+ Phim Vua Các Vua (Le Roi des rois)

+ Nghi thức đóng đinh ở Philippines

+ Nghi thức đóng đinh táng xác (trích đoạn)

+ Canh thức Phục Sinh 2021

+ Chặng Đàng Thánh Giá 2021

+ Thứ Sáu Tuần Thánh 2021

+ Thứ Năm Tuần Thánh 2021

+ Canh thức Phục Sinh 2020

+ Thứ Sáu Tuần Thánh 2020

+ Chặng Đàng Thánh Giá 2020

+ Thứ Năm Tuần Thánh 2020

+ Video Canh thức Phục Sinh 2019

+ Video Ngắm đàng Thánh Giá 2019

+ Video thứ Sáu Tuần Thánh 2019

+ Video thứ Năm Tuần Thánh 2019

+ Video thứ Bảy Tuần Thánh 2018

+ Video thứ Sáu Tuần Thánh 2018

+ Video thứ Năm Tuần Thánh 2018

+ Video thứ Bảy Tuần Thánh 2017

+ Video thứ Sáu Tuần Thánh 2017

+ Video thứ Năm Tuần Thánh 2017

+ Clips Đàng Thánh Giá 2016 (âm thanh đầy đủ)

+ Video viếng đàng Thánh giá thứ Bảy Tuần Thánh 2016

+ Video thứ Sáu Tuần Thánh 2016

+ Video thứ Năm Tuần Thánh 2016

+ Video đàng Thánh Giá thứ Bảy Tuần Thánh 2014

+ Video thứ Sáu Tuần Thánh 2014

+ Video thứ Năm Tuần Thánh 2014

+ Video Đường Thánh Giá 2012
+ Video Thứ Năm Tuần Thánh 2012
+ Video Đường Thánh Giá 2011
+ Video Thứ Năm Tuần Thánh 2011
+ Video Đường Thánh Giá 2010 (có suy niệm)
+ Video Thứ Năm Tuần Thánh 2010
+ Suy tôn Thánh Giá mùa Chay 2010 (tĩnh tâm giới trẻ)

IV. Vọng Phục Sinh

+ Video Vọng Phục Sinh năm  2018; bản tin

+ Video Thánh lễ Vọng Phục Sinh năm 2017

+ Video Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2016

+ Video Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2015

+ Video Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2014

+ Video Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2014 (thiếu nhi)

V. Các Clips và Slides

 

+ Ba clips : Thập giá Chúa Giêsu
+ Con gặp Ngài
+ Chúa cấm con thất vọng
+ Clips : Chiên hoang trở về

+ Lời sám hối bên vệ đường
+ Xin chọn ý Cha
+ Đường thánh giá giới trẻ Sydney 2008
+ Tình yêu thập giá 02 (hình ảnh đường thánh giá Sydney)
+ Tình yêu thập giá (Karaoke) 

+ Slides : Đường Thánh Giá (Xin cho con bước theo Ngài)
+ Slides : Thánh giá món quà vô giá
+ Slides : Chay kiêng mà Chúa yêu thích
+ Slides : Bệnh viện của Chúa 
 
+ Clips nhạc: Đường Thập Giá
+ Clips nhạc: Long lanh tro tàn
+ Slides : Sám hối và tin vào Tin Mừng (lễ tro 2013)
+ Clips nhạc: Chúa vào thành (lễ lá)
 

 

 

103 thoughts on “Tổng Hợp Tài Liệu Mùa Chay

Trả lời