Ba Clips Bóng tối và Ánh sáng

 

Ba Clips Bóng tối và Ánh sáng

 

Nhằm giúp chuẩn bị tâm hồn để bước vào Đại Lễ Phục Sinh, BBT giới thiệu với cộng đoàn 03 clips giúp suy niệm, tịnh tâm Mùa Chay. Đây là những clips cha Giuse Phạm Quốc Văn dùng giúp tĩnh tâm Mùa Chay 2011 với chủ đề Bóng tối và Ánh Sáng.

Ngày thứ nhất

Âm nhạc: Thân phận lưu đầy – Lm Tiến Dũng

Ngày thứ hai

ÂM nhạc: Sám hối 3 – Lm Quang Uy

Ngày thứ 3

Âm nhạc: Nụ hôn Giuda

https://youtu.be/R5SsWyiIWGg