Video: Nghi thức thứ Sáu Tuần Thánh 2016

 

Thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2016 lúc 20h, giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông tổ chức Nghi thức Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, do cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt OP chủ sự, cùng sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa. (trích Bản tin)