Đàng Thánh Giá thứ Bảy Tuần Thánh (2014)

 

Video: Đàng Thánh Giá thứ Bảy Tuần Thánh

19.4.2014

Theo truyền thống hằng năm, ngày thứ Bảy Tuần Thánh vừa qua, giáo xứ Đa Minh Ba Chuông tổ chức đi Đàng Thánh Giá, để suy niệm về cuộc thương khó và tình thương của Chúa.

Buổi suy niệm năm nay do cha Quản đốc Thánh Đường Đa Minh chủ sự, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn tham dự đông đảo.

 

 

Đàng Thánh Giá thứ Bảy Tuần Thánh (2014)

Đàng Thánh Giá thứ Bảy Tuần Thánh (2014)

Đàng Thánh Giá thứ Bảy Tuần Thánh (2014)

Đàng Thánh Giá thứ Bảy Tuần Thánh (2014)

Đàng Thánh Giá thứ Bảy Tuần Thánh (2014)

Đàng Thánh Giá thứ Bảy Tuần Thánh (2014)

Đàng Thánh Giá thứ Bảy Tuần Thánh (2014)

Đàng Thánh Giá thứ Bảy Tuần Thánh (2014)

Xem thêm hình ảnh