Clips: Ngắm Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2016 (full)

 

Clips: Ngắm Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2016 (full)Thứ Bảy Tuần Thánh, vào lúc 16 giờ 30 ngày 26.3.2016, giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông suy niệm Đàng Thánh Giá để chiêm ngắm Lòng Chúa Thương Xót của Chúa, một Tình Yêu đến kỳ cùng, Tình Yêu nâng con người trỗi dậy và cho họ được sống.

BBT giới thiệu với cộng đoàn clips với âm thanh đầy đủ 14 chặng Đàng Thánh Giá này.

Khai mạc

https://www.youtube.com/watch?v=v7dFZln-QSg

Nơi thứ 01

https://www.youtube.com/watch?v=63kxZhCDncQ

Nơi thứ 02

https://www.youtube.com/watch?v=oaMDoUElj60

Nơi thứ 03

https://www.youtube.com/watch?v=eblBLlZi4dc

Nơi thứ 04

https://www.youtube.com/watch?v=0Nj9xqCM3EM

Nơi thứ 05

https://www.youtube.com/watch?v=yilg5Zwouyk

Nơi thứ 06

https://www.youtube.com/watch?v=OXFXIQeZYdM

Nơi thứ 07

https://www.youtube.com/watch?v=NbWjRPInTvg

Nơi thứ 08

https://www.youtube.com/watch?v=pJ2aAf3Joiw

Nơi thứ 09

https://www.youtube.com/watch?v=7yUfD_6p6Vo

Nơi thứ 10

https://www.youtube.com/watch?v=dE1uDAM9jog

Mơi thứ 11

https://www.youtube.com/watch?v=iTa0oth760s

Nơi thứ 12

https://www.youtube.com/watch?v=aAcchli27yI

Nơi thứ 13

https://www.youtube.com/watch?v=vTqWp-gWl2A

Nơi thứ 14

https://www.youtube.com/watch?v=W40nG3RqcjU

Bế mạc

https://www.youtube.com/watch?v=6bPzpQiLaJU