Home / Thánh Martinô - Suy Tư / Clips: Ngắm Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2016 (full)

Clips: Ngắm Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2016 (full)

 

Thứ Bảy Tuần Thánh, vào lúc 16 giờ 30 ngày 26.3.2016, giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông suy niệm Đàng Thánh Giá để chiêm ngắm Lòng Chúa Thương Xót của Chúa, một Tình Yêu đến kỳ cùng, Tình Yêu nâng con người trỗi dậy và cho họ được sống.

BBT giới thiệu với cộng đoàn clips với âm thanh đầy đủ 14 chặng Đàng Thánh Giá này.

Khai mạc

Nơi thứ 01

Nơi thứ 02

Nơi thứ 03

Nơi thứ 04

Nơi thứ 05

Nơi thứ 06

Nơi thứ 07

Nơi thứ 08

Nơi thứ 09

Nơi thứ 10

Mơi thứ 11

Nơi thứ 12

Nơi thứ 13

Nơi thứ 14

Bế mạc