Thánh lễ Tiệc Ly năm 2018

Album 1; Album 2

+ Trực tiếp lễ thiếu nhi; lễ người lớn

Cùng Giáo hội Hoàn vũ, giáo xứ thánh Đa Minh – Ba Chuông bước vào Tam Nhật Vượt Qua với lễ Tiệc Ly thứ Năm tuần thánh (29/03/2018). Thánh lễ dành cho thiếu nhi lúc 18h00 do cha Phụ trách Giuse Trần Văn Việt, OP. chủ tế và thánh lễ của Tu viện – Giáo xứ lúc 20h00, chủ tế bởi cha Bề trên Chính xứ Giuse Lưu Công Chỉnh, OP.

Thánh lễ Tiệc Ly năm 2018

Mỗi Thánh lễ có nghi thức rửa chân, vì thế trong đoàn rước nhập lễ tối hôm ấy có 12 người được chọn giữa cộng đoàn được rước chung với đoàn đồng tế. Họ là hình ảnh của các Tông đồ xưa, mà ngày nay Chúa mời gọi tất cả những người đi theo Chúa trở nên những Tông đồ loan báo tình thương của Người.

Thánh lễ Tiệc Ly năm 2018 Thánh lễ Tiệc Ly năm 2018

Giảng lễ thiếu nhi do thầy Phó tế GB. Lê Hoàng Huynh, OP. và cha Giuse Phạm Quốc Văn, OP. giảng lễ người lớn. Trong bài huấn từ, các ngài đã giải thích bữa Tiệc Ly là bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các Tông đồ đang khi bước vào cuộc Vượt Qua. Nghĩa là đi vào cuộc khổ nạn, cái chết và sự Phục Sinh.

Thánh lễ Tiệc Ly năm 2018

“Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13,1). Do đó, Chúa đã để lại chính Mình và Máu Thánh Người làm lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta và cũng để Chúa ở mãi mãi với chúng ta cho đến tận thế. Bởi vậy, trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu cầm lấy bánh không men và chén rượu nho, dâng lời chúc tụng Chúa Cha và trao cho các Tông đồ, để từ mầu nhiệm tự huỷ và sự sống lại của Chúa, Người ban cho chúng ta nhiệm tích Tình Yêu.

Thánh lễ Tiệc Ly năm 2018

Nhằm lưu truyền bí tích Thánh Thể, Chúa Kitô đã lệnh truyền “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19). Từ đó, Chúa Kitô ban thánh chức Linh mục cho những người nam, để nhờ những con người được thánh hiến đó, bí tích Thánh Thể được hiện diện mãi trong các Thánh lễ trên toàn Thế giới. Và bàn Tiệc Ly ngày ấy được tái diễn cho đến bây giờ, chính là các Thánh lễ chúng ta cử hành hằng ngày.

Thánh lễ Tiệc Ly năm 2018

Chúa Giêsu đã khiêm tốn vâng lời Chúa Cha và vì yêu thương con người nên Chúa bước vào cuộc Vượt Qua. Do vậy, Chúa cũng muốn môn đệ theo Chúa biết yêu thương và khiêm tốn phục vụ thánh ý Chúa Cha như Người đã làm. Bởi đó giữa bữa ăn, Chúa rời bàn và cúi xuống rửa chân cho các Tông đồ. Bài học rửa chân ấy, Chúa nhắn nhủ chúng ta để xứng đáng bước theo Người vào cuộc Vượt Qua hãy có lòng khiêm hạ, vâng phục và bác ái.

Thánh lễ Tiệc Ly năm 2018

Từ những ý nghĩa tuyệt vời của thánh lễ Tiệc Ly, các vị giảng lễ mời gọi cộng đoàn tôn thờ bí tích Tình Yêu với lòng mộ mến, học nơi Chúa Giêsu bản tính khiêm hạ, và quảng đại yêu thương tha nhân, nhất là những người nghèo khổ. Đặc biệt, các ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho hàng Tư tế thánh, bởi các Giám mục và Linh mục noi gương Thầy Chí Thánh trở nên Mục tử chuyên chăm rửa chân cho đàn chiên, nghĩa là luôn sẵn sàng phục vụ Dân Thiên Chúa trong đức khiêm nhường. Nhưng chắc chắn chỉ nhờ ơn Chúa qua lời cầu nguyện của các tín hữu, các ngài mới có thể trung tín với ơn gọi Chúa đã thương ban.

Thánh lễ Tiệc Ly năm 2018

Sau bài giảng, cha chủ tế tái hiện hành động xưa của Chúa Giêsu. Cha cởi áo lễ, lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào chậu, cúi xuống rửa chân cho những người được chọn trong giáo xứ và lấy khăn thắt lưng lau chân họ. Trong lúc đó, ca đoàn hát những bản thánh ca ngợi khen lòng khiêm nhường và tình yêu khôn tả của Chúa Kitô.

Thánh lễ Tiệc Ly năm 2018

Đặc biệt cuối thánh lễ tu viện và giáo xứ, cộng đoàn được cung nghinh trọng thể Mình Thánh Chúa từ thánh đường đến bàn thờ phụ tại trung tâm Mục vụ Giáo xứ thánh Đa Minh. Nơi bàn thờ phụ, cộng đoàn Tu viện và Giáo xứ sẽ luân phiên chầu Chúa từ 22h00 đến trước nghi thức thứ Sáu tuần thánh.

Thánh lễ Tiệc Ly năm 2018

Cuộc kiệu trọng thể kết thúc, cộng đoàn lưu lại với Chúa Giêsu để tưởng nhớ Người ở trong vườn dầu Giêtsimani. Những người khác ra về chuẩn bị cho việc viếng Chúa suốt cả đêm.

Thánh lễ Tiệc Ly năm 2018

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con qua ba ngày đỉnh cao của năm Phụng vụ, có được nếp nghĩ và nếp sống bác ái như Chúa, để nhờ đó mọi người nhận biết chúng con là môn đệ của Người. Amen.

Giuse Chung Thảo