Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2017 (giới trưởng thành)

+ Xem video giảng tĩnh tâm

+ Ngày thứ nhất (Ga 5, 17 – 30)

+ Ngày thứ hai (Ga 5, 31 – 47)

+ Ngày thứ ba (Ga 7, 1-2; 10; 25-30)

Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Phục sinh, giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba chuông tổ chức ba buổi tĩnh tâm vào lúc 17 giờ 30 các ngày 29-30-31/03/2017 do cha Đaminh Dương Hoàng Lộc, OP hướng dẫn, với chủ đề:  Để  Lời Thiên Chúa đến với anh chị em tôi

Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2017 (giới trưởng thành)

Được thông tin trước với cộng đoàn, ngày đầu tiên toàn thể cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ đến tham dự và hiệp dâng thánh lễ rất đông trong bầu khí nghiêm trang và thánh thiện.

Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2017 (giới trưởng thành)

Cha giảng phòng mời gọi cộng đoàn cùng nhau lắng đọng tâm hồn để Lời Thiên Chúa đến ngự trị trong tâm hồn mỗi người, để Lời Thiên Chúa đơm bông kết trái và từ đó trao tặng Lời cho mọi người xung quanh.

Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2017 (giới trưởng thành)Ngày thứ nhất, cha Đa Minh  đã quảng diễn Lời Chúa, giúp cộng đoàn nhìn về mối tương quan của mình với Thiên Chúa. Cha đã nhắc lại cho cộng đoàn hiểu về nghi thức xức tro trên đầu, ăn năn sám hối quay với Thiên Chúa là công việc thường làm trong mùa Chay thánh.

Từ mối tương quan với Thiên Chúa, mỗi người hướng tới mối tương quan với tha nhân và tương quan chính con người của mình. Thiên Chúa là đấng tạo dựng và cứu chuộc chúng ta, mối tương quan đối với Thiên Chúa được thể hiện qua đời sống đức tin và đời sống đạo đức.

Đời sống đức tin, tâm linh là ở trong chính con người mình, biết đặt Thiên Chúa làm trung tâm để Chúa làm chủ cuộc đời mình.

Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2017 (giới trưởng thành)

Với anh chị em mình, chúng ta phải nâng đỡ, giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh để mỗi người chúng ta sống đời sống đức tin thật sốt sắng, để Chúa hiện diện trong chính tâm hồn của mỗi người Kitô hữu chúng ta.

Xin cho chúng con luôn hướng lòng đến Chúa để chính Chúa làm chủ cuộc đời chúng con, xin Chúa thánh hoá con người chúng con và ban cho chúng con xứng đáng đón nhận ánh sáng phúc âm, ánh sáng tin mừng của Chúa, từ đó chúng con sống tốt với nhau và sống tốt với chính mình.

Maria PT.

Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2017 (giới trưởng thành)

Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2017 (giới trưởng thành)

Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2017 (giới trưởng thành)

Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2017 (giới trưởng thành)

Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2017 (giới trưởng thành)

Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2017 (giới trưởng thành)

Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2017 (giới trưởng thành)

Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2017 (giới trưởng thành)