Tĩnh tâm giới trẻ : Suy tôn Thánh Giá

 

Tĩnh tâm giới trẻ : Suy tôn Thánh Giá

 

Hình ảnh : Dương Minh Thanh
Nhạc : Đăng Tuấn, “Đường Thập giá, Đường hy vọng”

 

Thánh giá với người thường là một thất bại, với người Do Thái là một tủi nhục. Nhưng với người kitô hữu Thánh Giá là dấu hiệu vinh quang, dấu hiệu chiến thắng của Con Thiên Chúa.

Như giới trẻ tại các đại hội thế giới, các bạn trẻ trong ngày tĩnh tâm 22.03.2010 tại giáo xứ Đaminh đã cử hành nghi lễ suy tôn Thánh Giá. Rất đông bạn trẻ đã tình nguyện để rước Thánh Giá từ phòng họp của giáo xứ đến cung thánh của thánh đường. Trong lời ca chúc tụng của ca đoàn, cha chủ sự đã xông hương và làm phép cây thập giá được thực hiện riêng cho buổi lễ hôm nay.

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">R8CpKC4tH-k</span> is invalid.

 

Thế rồi các bạn trẻ từ khắp hướng trong nhà thờ đã tuốn đến để chạm vào cây thập tự, họ gửi gắm cho Chúa những thánh giá họ đang phải mang, họ kết hợp những đau khổ trong đời với thập giá Chúa, họ khấn nguyện theo mẫu gương của Chúa để yêu thương tha nhân đến cùng.

Và như thánh Phaolô, họ đoan nguyện “những gì còn thiếu nơi cuộc khổ nạn của Đức Kitô, thì tôi xin mang vào thân cho đủ mức”