Video: Diễn nguyện và Suy tôn Thánh Giá

Gx. Đaminh – Thứ Sáu Tuần Thánh 2012

 

Diễn nguyện & Suy tôn Thánh Giá


Đọc bản tin

Video: Diễn nguyện và Suy tôn Thánh GiáThứ Sáu Tuần Thánh vừa qua,giáo xứ tổ chức các nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Vào lúc 15g30, trước nghi thức dành cho thiếu nhi, diễn nguyện Cuộc thương khó Chúa Giêsu do nhóm anh chị em nhóm Thiện Nguyện phụ trách. Nhóm đã dẫn cộng đoàn đi lại chặng đường Chúa đã đi xưa từ vườn Cây Dầu đến bên mồ Chúa. Tiếp đến là nghi thức Suy tôn Thánh giá.

– Nghi thức dành cho thiếu nhi lúc 18g30 do cha Đaminh Nguyễn Đức Bình, OP. chủ sự

– Nghi thức dành cho người lớn lúc 20g, do cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP. chủ sự cùng với sự tham dự của quý cha trong tu viện, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.

Xin giới thiệu với cộng đoàn Video do anh Minh Triệu thực hiện: