Ái tín, Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Hiển, thuộc Giáo họ Thánh Martinô về nhà Cha

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Hiểngiáo dân Giáo họ Thánh Martinô, Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba chuông

Ái tín, Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Hiển, thuộc Giáo họ Thánh Martinô về nhà Cha