Phim và hình : Thứ Năm Tuần Thánh 2010

 

 

Giáo xứ Đaminh 2010

Rửa chân và cung nghinh Thánh Thể

 

Phim và hình : Thứ Năm Tuần Thánh 2010

Trong ngày thứ năm tuần thánh và đêm vọng phục sinh, ngày 01.04.2010 tại giáo xứ Đaminh, vì số giáo dân tham dự quá đông, giáo xứ đã thiết kế máy chiếu, để anh chị em ngồi bên ngoài có thể thông công diễn biến trong nhà thờ.

Nhờ đó chúng ta có hai đoạn phim tư liệu quý giá, đó là : Nghi thức rửa chân trong lễ 18 giờ và một phần cuộc rước cung nghinh Thánh Thể.

Xin chuyển lên mạng, cùng với clips hình ảnh để cộng đoàn hiệp thông.

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">ca9L-8a9_nY</span> is invalid.

 

Clips hình ảnh 

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">hZkE8dYX1M8</span> is invalid.