Clips nhạc: Long lanh tro tàn

 

Long lanh tro tàn

 

 

Clips nhạc: Long lanh tro tànThân con bụi tàn tro,
không biết tự thửa nào,
tung bay giữa trời cao,
vui hát cùng trăng sao.

Lênh đênh bụi tàn tro,
đam mê tình nhân thế,
xót xa từng ngấn lệ,
bước chân buồn lê thê.

 

Chúa ơi! Xin thương xót, tàn tro nay trở về.
Chúa ơi! Xin thương xót, một đời con u mê.

 

Sa hoa đầy cám dỗ,
con quyết bơi ngược dòng,
quên đi đời long đong,
tắm mát nguồn suối trong.

 


Ơn thiêng nguồn hồng ân,
nơi giáo đường thanh vắng,
tàn tro quỳ yên lặng,
sám hối tình long lanh.

Chúa ơi! Xin thương xót, tàn tro nay trở về.
Chúa ơi! Xin nhận lấy, lệ tàn tro long lanh.

Thứ Tư Lễ Tro – 2009

Nắng Sài Gòn