Chay kiêng mà Thiên Chúa yêu thích

CHAY KIÊNG MÀ THIÊN CHÚA YÊU THÍCH

Chay kiêng mà Thiên Chúa yêu thích

 

Khởi đầu mùa chay, chúng ta nghe lời ngôn sứ Gio-el kêu mời : “Hãy xé lòng đừng xé áo” (Gio-el 2,13).

Chay kiêng mà Thiên Chúa mong đợi không phải là hình thức bên ngoài mà là sự biến đổi thực sự trong tâm hồn mỗi người.

Xin giới thiệu với quý độc một số gợi ý chay kiêng, bản dịch từ văn bản tiếng Pháp.