Đàng Thánh Giá : Suy niệm 14 Chặng

 

 Suy niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá

 

Đàng Thánh Giá : Suy niệm 14 ChặngXin giới thiệu audio suy niệm 14 chặng đàng thánh giá theo thứ tự truyền thống, khá ngắn gọn, với điệp khúc mà mọi người có thể thuộc và hát theo dễ dàng.

Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi,
Con xin được chọn thánh giá dù đường đầy khổ nguy,
Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi,
Xin Chúa giữ gìn hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy …

 

 

Audio với 14 suy niệm, cầu nguyện, thánh ca

/dangthanhgia

 

Clip thánh ca với 14 phiên khúc theo 14 chặng Đàng Thánh Giá

 Từ chặng 1 đến 8 :

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">q600LwIO6B8</span> is invalid.

 Từ chặng 9 đến 14 :

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">naLxD-4AaqE</span> is invalid.