Tổng hợp bài về Tháng Hoa

 

Tổng hợp bài về Tháng Hoa

Tổng hợp bài về Tháng Hoa

Hầu hết người Công giáo Việt Nam đều có lòng sùng kính Đức Maria cách đặc biệt. Cuối tháng 03 hoặc tháng 04, các giáo xứ đều rộn rã chuẩn bị thành lập các đội hoa để bày tỏ tấm lòng đơn sơ chân thành lên Mẹ yêu.

Nhằm giúp cộng đoàn có thêm dữ liệu, BBT tổng hợp các bài đã đăng trên gxdaminh.net và giới thiệu với cộng đoàn:

+ Nguồn gốc Tháng Hoa

+ Sắc hoa dâng Mẹ

+ Vãn Hoa truyền thống

+ Video Dâng hoa 2020

+ Video Dâng Hoa 2019: Khai mạc; Bế mạc

+ Video Dâng hoa 2018: Khai mạc, bế mạc

+ Vdeo Dâng hoa 2016

+ Video: Dâng hoa 2015 + Bế mạc

+ Video: Dâng hoa 2014

+ Video: Bế mạc tháng hoa 2013

+ Video clips: Khai mạc tháng hoa 2013

+ Khai mạc tháng Hoa (2013)

+ Clips: Hoa Mân Côi (2013)

+ Bế mạc tháng Hoa 2012

+ Video: Khai mạc tháng hoa 2012

+ Khai mạc tháng hoa 2012

+ Video : Dâng hoa giáo xứ Đaminh (2011)

+ Video: Dâng hoa – Dòng Mân côi (2011)

+ Dâng Mẹ ngàn hoa (tuần 3-2011)

+ Khai mạc tháng hoa 2011

+ Video : Bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ 2010

+ Dâng hoa trước Đài Mẹ (2010)

+ Khai mạc tháng hoa 2010

+ Bế mạc tháng hoa 2009

+ Video : Dâng Hoa : Dòng Mân Côi 2009

+ Dâng Hoa : Dòng Mân Côi 2009 (Slides)

+ Trích đoạn dâng hoa 2009

+ Slides Khai Mạc Tháng Hoa 2009

+ Ngàn hoa dâng Mẹ (suy tư)

+ Lời “xin vâng” của Mẹ (suy niệm)

+ Mẹ đã “khấn xin vâng” (suy niệm)

+ Hoa lòng dâng Mẹ (thơ)

+ Video: Vãn hoa của 4.500 con hoa giáo phận Thanh Hóa

DVD : Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

+ Hoa từ lòng đất mẹ

+ Ngũ bái

+ Tiến hoa

+ Cùng Mẹ sống Lời Chúa

+ Dâng hoa: Vãn hoa

+ Cùng Mẹ phục vụ yêu thương

+ Dâng hoa: Ave Maria

+ Dâng Hoa : Nữ Vương Hòa Bình

 

 

Trả lời