Home / Phim Tư Liệu / Dâng hoa 4.500 con hoa GP Thanh Hóa

Dâng hoa 4.500 con hoa GP Thanh Hóa

 

Vãn hoa của 4.500 con hoa giáo phận Thanh Hóa

Ngày 31.05.2012