Dâng Hoa : Dòng Mân Côi 2009

Mùa Hoa 2009

Dòng Nữ Mân Côi Dâng Hoa

 

Xin giới thiệu với cộng đoàn toàn bộ buổi dâng hoa của Dòng Nữ Mân Côi Chí Hòa tại thánh đường Đaminh Ba Chuông ngày 09.05.2009. Phim do Video Minh Triệu thực hiện và đưa lên mạng, dài 27 phút, với bốn phần tương ứng của các buổi dâng hoa truyền thống.

 

1. Ngũ bái 

 

2. Diễn nguyện “Năm sự Vui” 

 

3. Năm sắc hoa dâng Mẹ 

 

 

 

4. Dâng Mẹ Ngàn Hoa 

 

Dâng Hoa : Dòng Mân Côi 2009