Video Dâng Hoa : Ngũ Bái

Video Dâng Hoa : Ngũ Bái

 

Video Dâng Hoa : Ngũ BáiTrình tự một buổi dâng hoa, sau phần khai hoa là đến phần ngũ bái. Gồm bái kính Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, tôn kính Đức Mẹ và Chư Thần Thánh.

Như vậy buổi dâng hoa chính là một ngày hội, của người trần gian với Chúa Ba Ngôi, với Đức Mẹ, với thiên thần và các thánh. Ở đây ta thấy hàm chứa nội dung căn bản của Thánh Mẫu học. Đức Maria không đơn độc, Mẹ có vị trí đặc biệt trong chương trình cứu độ.

Ngay khi nguyên tổ phạm tội, Giavê đã hứa ban Mẹ cho thế gian. Đức Kitô trên thánh giá đã xin Mẹ làm Mẹ nhân loại. Và Đức Maria đã cùng ở trong nhà tiệc ly khi các tông đồ nhận lãnh sức mạnh của Thánh Thần. Các nữ tu Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã thực hiện phần ngũ bái sau dựa trên làn hơi mượt mà của dân con xứ Huế.